fbpx

Mindfulness

Koulutuksemme perustuvat MBSR eli Mindfulness-Based Stress Reduction -menetelmään. Professori Jon Kabat-Zinn kehitti menetelmän Massachusettsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lähes 40 vuotta sitten.

Alun perin Kabat-Zinn kehitti menetelmän lievittääkseen kroonisesti sairaiden kipupotilaiden oloa, jotta he oppisivat elämään paremmin kipujensa kanssa. Kabat-Zinn onnistui tässä yli kaikkien odotusten. Kohtaamme jokainen arjessamme erilaisia ”kipuja”, joihin mindfulness tuo helpotusta monin tavoin.

Jos olet kohdannut elämässäsi mm. onnettomuuden, pitkän parisuhteen päättymisen, vakavan sairauden, väkivaltaa omakohtaisesti tai sen todistajana, pelästyttäneen putoamisen tai kaatumisen, hylätyksi tulemisen yms. siitä ”on jäänyt jälki kehoosi”. Nämä trauman seurauksena kehoon kertyneet tunteet vaikuttavat valintoihisi, tekoihisi ja käytökseesi usein tiedostamattasi. Mindfulness auttaa kohtaamaan vaikeatkin tunteet ja vain kohtaamalla itsesi kaikkine haavoinesi voit löytää sisäisen johtajuutesi ja myös johtaa muita.

Mindfulness on mielen kyky, jota voi harjoittaa.

Säännöllisen harjoittamisen seurauksena esimerkiksi stressiin reagoiva mantelitumake aktivoituu harvemmin ja rauhoittuu nopeammin. Myös etuotsalohko, joka vastaa mm. oppimisesta ja muistista, voimistuu säännöllisesti harjoittaneella. Aivosaareke, joka on avainasemassa kehotietoisuutemme kokemisessa, vahvistuu. Mindfulness-meditaatioilla aivoille opetetaan uusia, toimivampia toimintamalleja.

Mindfulness ei ole tila, johon pyritään tai päästään, vaan se on kyky hyväksyä tämä hetki juuri sellaisena kuin se on. Tämä tekee arjestamme helpompaa ja myös rikkaampaa. Se auttaa meitä tekemään parempia valintoja ja antaa työkaluja arjen eri haasteisiin.

Mindfulness-meditaatio ei ole pyrkimystä rentoon ja autuaalliseen rauhan tilaan, vaikka se sitäkin voi olla. Välillä harjoitus voi kuitenkin olla epämiellyttävä ja nostaa esiin hankaliakin tunteita. Kun opit kohtaamaan ne harjoituksessa, opit kohtaamaan ne myös elämässä.

Me opetamme sinulle hyödyllisiä mielen harjoituksia käyttäen tarkoin suunniteltuja harjoitusohjelmia eri pituisissa mindfulness- ja tunneälykoulutuksissamme, joita järjestämme sekä läsnä olevasti että live-online.

Jokainen mindfulness-harjoitus auttaa sinua kehittämään mieltäsi.

MBSR-menetelmän ja sen harjoitusten vaikutuksia on tutkittu Kabat-Zinnin ja muiden tutkijoiden toimesta sekä Massachusettsin että Brownin yliopistoissa, sekä lukuisissa muissa tutkimuslaitoksissa. Menetelmän vaikutuksista on tehty yli 6000 tutkimusta, ja tulokset ovat positiivisia: säännöllinen mindfulness harjoittaminen auttaa mm. lievittämään stressiä, parantamaan keskittymiskykyä sekä lisäämään tunneälyä.

Yli 6000 tieteellistä tutkimusta osoittaa, että 8 viikon säännöllinen harjoittelu todella muuttaa aivoja. Tämän perustana on neuroplastisuus eli aivojen kyky muokkautua koko elinikämme ajan.

Markkinoilla on monia erilaisia mindfulness-kursseja. Meidän käyttämämme menetelmän vaikutuksia on tieteellisesti tutkittu, joten kurssimme ovat sekä turvallisia että vaikuttavia. Käyttämämme harjoitukset eivät perustu kenenkään yksittäisen henkilön omasta kokemuksesta syntyneisiin harjoitteisiin, vaan tutkittuihin ja toimiviksi osoitettuihin. Center for Mindfulnessin kouluttama sertifioitu CFM®

Pitkät koulutuksemme ja retriittimme perustuvat Brownin arvostetussa yliopistossa – Mindfulness Center at Brown – tehtyihin opetusohjelmiin.

Ohjaajamme täyttävät kansainvälisesti määritellyt mindfulness-ohjaajakriteetit (MBI:TAC). Ymmärrämme, miten ohjaaminen ja harjoittaminen toimii. Pitkän ja perusteellisen ohjaajakoulutuksen lisäksi ohjaajan oma harjoittaminen on hänen ammattitaitonsa kannalta todella tärkeää.

Rohkaisemme sinua tutustumaan mindfulnessiin ja toteamaan sen hyödyt.

Olitpa harjoituspolkusi alussa tai kokeneempikin harjoittaja, saat tukea harjoitteluusi kursseiltamme ja retriiteiltämme.

mindfulness