fbpx

Mindfulness MBSR -light kurssin peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilmoita peruutuksesta aina.

Varausmaksua (50,00€) ei palauteta. Kurssin voi perua 3 vkoa ennen kurssin alkua, jonka jälkeen voit nimetä sijaisosallistujan tai Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy pidättää 60 % kurssimaksusta.

Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 1 viikko ennen kurssin alkua, kurssimaksua ei palauteta.

Lääkärintodistusta vastaan siirrämme maksetun varaus- ja kurssimaksun seuraavaan sopivaan kurssikertaan. Siirron jälkeen osallistuja on sitoutunut noudattamaan Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n peruutusehtoja.

Varausmaksun jälkeen maksaja/osallistuja on sitoutunut peruutusehtoihin. Jos erää ei ole maksettu sovittuna aikana perimme 7 % (p.a) viivästyskoron ja maksumuistutusmaksun 5.00 €.

Ylivoimainen este

Kurssin järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se tarvittaessa toiseen paikkaan saman kaupungin sisällä.

Kurssin järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota koulutuksen järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia koulutuksen järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Kurssin järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

Kurssin peruuntuessa force majeure -syystä kurssimaksu palautetaan osallistujan tilille kokonaisuudessaan.