fbpx

Perus- ja Jatkokoulutuksen peruutusehdot

Maksu suoritetaan kolmessa erässä ennen koulutuksen alkua.

Varausmaksu, joka on 10 % koulutuksen hinnasta, maksetaan heti ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutuksen hinta on kokonaishinta, eikä ole riippuvainen osallistumiskerroista. Yksittäistapauksissa on mahdollista sopia poikkeavasta maksujärjestelystä.

Mikäli osallistuminen peruutetaan 45–30 päivää ennen koulutuksen alkua peritään osallistumismaksusta 50% ja 30 päivän jälkeen 100%.

Maksettuaan varausmaksun osallistuja on hyväksynyt edellä mainitut peruutusehdot.

Varausmaksua emme palauta.

Ylivoimainen este

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se tarvittaessa toiseen paikkaan saman kaupungin sisällä.

Koulutuksen järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota koulutuksen järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia koulutuksen järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Koulutuksen järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.