fbpx

8 viikon MBSR-kurssin peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilmoita peruutuksesta aina sähköpostitse info@mindfulness.fi.

Varauksen voi perua 3 viikkoa ennen kurssin alkamista. Sen jälkeen voit nimetä sijaisosallistujan, tai Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy pidättää 60% osallistumismaksusta. Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 1 viikko ennen kurssin alkua, maksua ei palauteta. Peruutuksen yhteydessä pidätämme joka tapauksessa 80€:n suuruisen käsittely- ja toimituskulun.

Ylivoimainen este

Kursisn järjestäjällä on oikeus ennen kurssin alkua siirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa sijaista.

Kurssin järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota retriitin järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia kurssin järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Kurssin järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti kurssin osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.