fbpx

Retriitin peruutusehdot

1. Peruutus osallistujan toimesta

Varauksen voi perua 3 viikkoa ennen retriitin alkua. Sen jälkeen voit nimetä sijaisosallistujan, tai Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy pidättää 60% osallistumismaksusta. Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 1 viikko ennen retriitin alkua, maksua ei palauteta. Peruutuksen yhteydessä pidätämme joka tapauksessa 80€:n suuruisen käsittely- ja toimituskulun.

Osallistumismaksun maksamisen jälkeen maksaja/osallistuja on sitoutunut peruutusehtoihin.

Ilmoita peruutuksesta aina sähköpostitse info@mindfulness.fi.

Kiipulassa/Ilorannassa järjestettävien retriittien majoituksen ja ruokailuiden peruutusehdot:
Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin kolme viikkoa ennen retriitin alkua, laskuttaa retriittipaikka Kiipula/Iloranta osallistujalta täyden maksun. Huolehdithan, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus mahdollisen sairastapauksen varalta.

Olemme tehneet alustavan varauksen retriittipaikkaan, mutta pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

2. Peruutus Center for Mindfulness, Finland Oy:n toimesta

Mikäli Center for Mindfulness, Finland Oy joutuu perumaan retriitin omasta puolestaan, palautetaan suoritetut osallistumismaksut kokonaisuudessaan asiakkaalle.

3. Ylivoimainen este

Retriitin järjestäjällä on oikeus ennen retriitin alkua siirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa sijaista.

Retriitin järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota retriitin järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia retriitin järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Retriitin järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti retriittiin osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.