fbpx

MBSR-päivän, iltakurssien sekä workshop:ien peruutusehdot

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilmoita peruutuksesta aina meille: info@mindfulness.fi.

Jos jotakin odottamatonta sattuu, kurssin voi perua 3 viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeenkin voit vielä nimetä itsellesi sijaisosallistujan. Jos paikka jää kokonaan käyttämättä, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy pidättää 60% kurssimaksusta.

Jos käy oikein huonosti ja joudut peruuttamaan osallistumisesi myöhemmin kuin 1 viikko ennen kurssin alkua, kurssin järjestämisen kustannukset (varausmaksut, tilavuokrat, palkat…) on jo osaltamme maksettu eikä kurssimaksua enää palauteta. Osallistumismaksun maksamalla ymmärrät peruutusehdot ja sitoudut näihin peruutusehtoihin.

Ylivoimainen este

Kurssin järjestäjällä on oikeus ennen tapaamisen alkua siirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa sijaisohjaajaa kurssille.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se tarvittaessa toiseen paikkaan saman kaupungin sisällä.

Kurssin järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota kurssin järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia kurssin järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Kurssin järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.