MBSR-päivän sekä workshopien peruutusehdot

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilmoita peruutuksesta aina meille: info@mindfulness.fi.

Varausmaksua ei palauteta.

Kurssin voi perua 3 viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen voit nimetä sijaisosallistujan tai Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy pidättää 60 % kurssimaksusta.

Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 1 viikko ennen kurssin alkua, kurssimaksua ei palauteta. Varausmaksun jälkeen maksaja/osallistuja on sitoutunut peruutusehtoihin.

Jos erää ei ole maksettu sovittuna aikana perimme 7 % (p.a) viivästyskoron ja maksumuistutusmaksun 5,00 €.

Ylivoimainen este

Kurssin järjestäjällä on oikeus ennen tapaamisen alkua sirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se tarvittaessa toiseen paikkaan saman kaupungin sisällä.

Kurssin järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota kurssin järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia kurssin järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Kurssin järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.