Päivän Mindfulness Intensiivikurssi, peruutusehdot2017-10-04T14:33:23+00:00

Päivän Mindfulness intensiivikurssi

Peruutusehdot

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilmoita peruutuksesta aina info@mindfulness.fi.

Osallistumisen voi perua 3 viikkoa ennen kurssia. Sen jälkeen voit nimetä sijaisosallistujan tai Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy pidättää 60 % osallistumismaksusta.

Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 1 viikko ennen ko. kurssia, osallistumismaksua ei palauteta.

Jos maksua ei ole maksettu sovittuna aikana perimme 11,5 % (p.a) viivästyskoron ja maksumuistutusmaksun 15 €.

Ylivoimainen este

Kurssin järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua sirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista.

Kurssin järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota koulutuksen järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia kurssin järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Kurssin järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

Näytä painikkeet
Piilota painikkeet