Hiljaisuuden päivä – miniretriitti

Peruutusehdot

Osallistumismaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilmoitathan peruutuksesta aina osoitteeseen info(a)mindfulness.fi.

Osallistumisen voi perua 3 viikkoa ennen Hiljaisuuden päivää. Tämän jälkeen voit nimetä sijaisosallistujan tai Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy pidättää 60 % osallistumismaksusta.

Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 1 viikko ennen ko. Hiljaisuuden päivää, osallistumismaksua ei palauteta.

Jos maksua ei ole maksettu sovittuna aikana perimme 7 % (p.a) viivästyskoron ja maksumuistutusmaksun 5,00 €.

 

Ylivoimainen este

Retriitin järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua sirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista.

Järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se tarvittaessa toiseen paikkaan saman kaupungin sisällä.

Retriitin järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota retriitin järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia koulutuksen järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Retriitin järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti retriitin osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.