Harjoitusten peruspilarit

Teemme kursseillamme viittä erilaista yksinkertaista mindfulness – harjoitusta, joiden ansiosta kykymme olla läsnä tässä hetkessä voimistuu. Keskeisessä asemassa on aloittelijan mieli, jonka avulla voimme tutkia uteliaana ja kiinnostuneena jokaisen hetken kokemusta. Havaitsemme niin epämukavat kuin mukavatkin ajatukset ja tuntemukset sellaisina kuin ne ovat, ilman arvostelua. Juuri arvostelemattomuus antaa meille mahdollisuuden tutkia kaikkea kiinnostuneena. Silloin kykenemme havainnoimaan laajemmin ja elävämmin.

Opettelemme päästämään irti ajatuksista, jotka eivät ole enää totta. Sallimme tosiasioiden olla juuri sellaisia kuin ne ovat: asioita, jotka ovat todellisia kokemuksiamme juuri nyt. Juuri siitä saamme lujan pohjan kaikille tarvittaville muutoksille. Muutos on mahdollista vain, jos ensin tulemme tietoiseksi asioista. Mitään sellaista mitä emme tiedosta emme osaa muuttaakaan. Harjoitellessamme huomaamme kuinka kaikki muuttuu. Usein pelkästään tietoiseksi tuleminen alkaa tuottaa muutosta. Meditoidessamme harjoittelemme keskittymistä ja mielen takaisin tuomista aina kun huomaamme mielemme vaeltaneen. Tämä vahvistaa keskittymiskykyämme sekä kykyämme tehdä tietoisia valintoja.

Kehomeditaatio

Kehomeditaatio on keskeinen harjoitus MBSR-menetelmässä. Harjoituksen avulla opimme havainnoimaan kehotuntemuksiamme ja avautumaan niille sekä pysyttelemään läsnä. Kaikki mitä tunnemme ja ajattelemme tuntuu myös kehossa. Kehomeditaation avulla herkistymme kehotuntemuksillemme. Aistimme tarkemmin mitä kehomme kaipaa, miten se voi. Lisäksi löydämme tunteiden ja ajatuksiemme keholliset ilmaukset. Opimme vähitellen avautumaan niille ystävällisesti ja läsnäolevasti sekä käsittelemään niitä ystävällisesti kehon tasolla.

Istumameditaatio

Harjoituksessa kehitämme kykyämme aistia ja tiedostaa läsnä olevaa hetkeä ja siinä tapahtuvia asioita. Opimme aistimaan kehon tuntemuksia, kuuntelemaan ympäristössä olevia ääniä, tutkimaan tuntemuksia ja ajatuksiamme. Opimme, että kaikki kokemukset tulevat ja menevät. Opimme myös käsittelemään tuntemuksiamme kuten ahdistusta tai surua suoraan kehollisena tuntemuksena.

Mindfulness jooga-harjoitukset

Mindfulness joogassa teemme yksinkertaisia liikkeitä, jotka sopivat kaikille. Tarkoituksena on tutustua omaan kehoon ja tutkia mihin se pystyy ja mitkä ovat sen rajoitteet. Harjoitamme lempeyttä ja oman kehon arvostamista sen rajoittuneisuudesta huolimatta. Harjoituksilla on todettu olevan myös vahvistavia ja notkistavia vaikutuksia.

Tietoinen sanoittaminen ja kuunteleminen

Harjoituksessa opimme puhumaan ja kuuntelemaan siten, että olemme täysin myötätuntoisesti läsnä tässä hetkessä. Kokemustemme sanottaminen vahvistaa kykyämme tiedostaa mitä tapahtui, pysyttelemään havainnoinnissa tarinoinnin sijaan.

Epämuodolliset harjoitukset

Epämuodollisissa harjoituksissa pyrimme tulemaan mahdollisimman havaintokykyisiksi ja aistiviksi siinä mitä teemme olipa kyseessä hampaiden pesu, syöminen tai kulkureitin aistiminen. Tämä purkaa mielemme taipumusta automatisoida elämäämme. Alamme jälleen olla elossa arjessamme ja opimme nauttimaan pienistä, suurista asioista, ihmeellisistä itsestäänselvyyksistä.

Inhimillisinä yhdessä

MBSR-menetelmän tärkeä osa on, että koulutukset toteutetaan ryhmässä. Koulutuksista saatu palaute on todistanut, että ryhmän teho on merkittävä. Ryhmä tukee vahvasti sekä meditointia että itsenäistä harjoittamista. Se antaa mahdollisuuden oppia muilta sekä jakaa kokemuksiamme ihmisenä olemisesta. Ryhmässä huomaamme ettemme ole yksin pelkojemme ja kipujemme , kaikenlaisten tuntemustemme kanssa. Ohjaajan tuki on keskeistä, sillä mindfulnessinkin harjoittamisesta voi huomaamattaan tehdä suorittamista.

Mindfulnessissa sovellamme tyystin erilaista tapaa havainnoida sekä suhtautumista havaintoihimme. Harjoitamme meditoidessamme myös kärsivällisyyttä, luottamista itseemme ja harjoitukseen, mielen vakauttamista. Luovumme arvostelemisesta ja siitä, että jotain erityistä tarvitsee tapahtua. Keskitymme sen sijaan avoimeen, tuoreeseen havainnointiin, todellisuuden kohtaamiseen kaikessa rikkaudessaan. Tämä kaikki on niin erilaista kuin tavanomainen mielemme tapa toimia. Siksi ohjaajan luoma ystävällinen ja kärsivällinen tila ja tuki on useimmille meistä tärkeä lähtökohta harjoittamisellemme.