Leena Pennasen ajatuksia intuition vaikutuksesta päätöksentekoon tästä