fbpx

Mikä on Global Mindfulness Collaborative, ja mitä yhteistyömme tarkoittaa?

Yhteistyökumppanimme Brownin Yliopiston sisäisten organisaatiomuutosten takia vuoden 2021 alussa perustettiin uusi järjestö, Global Mindfulness Collaborative eli GMC.

GMC:iin otettiin mukaan vain ne yhteistyökumppanit, jotka olivat jo aiemmin mukana Brown Mindfulness Centerissa. Meitä yhteistyökumppaneita on yhteensä 11 ympäri maailmaa, joten olemme mukana tarkoin valitussa joukossa.

Global Mindfulness Collaborativen tavoite on pitää yllä korkeatasoista – edelleen yliopistotasoista – tutkimusta mindfulnessista, kouluttaa MBSR-ohjaajia sekä luoda meidän yhteistyökumppaneiden kanssa visio hyvinvoivasta ihmisestä.

Käytännössä pidämme yhteyttä suhteellisen tiiviisti. GMC on inhimillinen ja lämmin toimija, jonka tavoitteena on aidosti edistää MBSR-menetelmän laadukasta koulutusta ympäri maailmaa. Saamme jatkuvasti vinkkejä sekä tietoa alan uusimmista tutkimuksista. Yhteistyömme pitää meidät ajan hermolla aivan eri tavalla, kuin jos toimisimme yksin.

Jatkokoulutusta GMC:lla?

Tavoitteemme on, että meiltä valmistuneet CFM® Mindfulness -ohjaajat voivat jatkossa kouluttautua eteenpäin Brown Mindfulness Centerissa, GMC-yhteistyömme puitteissa. Miten innostava, kansainvälinen mahdollisuus!

Global Mindfulness Collaborative